Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/482
Title: Микроорганизмдер биотехнологиясы
Authors: Кухар, Е.В.
Ахметов, А.Н.
Keywords: вирустар
пробиотиктер өндірісі
антибиотиктер өндірісі
микробиологиялық синтез
ветеринариялық препараттар өндірісі
биологиялық консервациялау
Issue Date: 2018
Publisher: С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract: Оқу құралы автордың микробиологиялық биотехнологиясаласындағы өзіндік зерттеу жұмыстарын пайымдау және әдебиет көздеріне саралау жүргізу жұмыстарының жинағы ретінде ұсынылған. Еңбектің кіріспе бөлімінде биотехнологияның даму тарихы мен оның алғышарттары, даму келешегі мен мәселелеріне көңіл бөлінген. Бірінші бөлімде микроорганизмдер биотехнологиясы нысандарына, оның шикізаттық базасына, штамм-продуценттерге сипаттама беріледі, өнеркәсіптік биотехнология принциптері мен әдістері ашылып кӛрсетіледі. Оқу құралының екінші бөлімінде мақсаттық өнімдердің микробтық синтезделуінің нақты технологиялары ашылып көрсетілген, мұнда микробтық биомасса, біріншілік және екіншілік метаболиттер алынуы сипатталады. Еңбектің қорытынды бөлімінде қорытындылар мен пайымдаулар жасалып, студенттердің білім алуына қажетті материалдар келтірілген. Әрбір бөлім бақылау сұрақтары, қажетті әдебиет тізімі түрінде аяқталып отырады. Келтірілген материалдарға қатысты тесттік тапсырмалар бар
Description: Оқу қҧралы жоғары оқу орыны 5В070100 – Биотехнология мамандығы оқытушылары мен студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына, осы сала мамандарына арналған.
URI: http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/482
ISBN: 978-9965-824-78-4
Appears in Collections:Книги и главы книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KuharEV_MB.pdf
  Restricted Access
Микроорганизмдер биотехнологиясы3.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.