Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1708
Title: В077-Өсімдік шаруашылығы: 6В08104 «Фитосанитарлық қауіпсіздік» және 5В081100 - Өсімдік қорғау және карантин мамандығы бойынша дипломдық жұмыстарды орындау, мемлекеттік емтиханды ұйымдастыру және жүргізуге арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Authors: Мырзабаева, М.Т.
Бекенова, Ш.Ш.
Keywords: дипломдық жұмыс
жоба
Issue Date: 2022
Publisher: С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract: Әдістемелік нұсқау Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығымен No1080 23.08.2012ж бекітілген және СМК(МИ 022012 – 2021)» Кәсіптік жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі қағидалар» қолданыстағы стандарттармен анықталған жоғары оқу орнын бітірушілердің дипломдық жұмыстарына (жобалар), мемлекеттік емтихандарды ұйымдастыру және жүргізуге қойылатын жалпы талаптар негізінде әзірленді.
URI: https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1708
Appears in Collections:Книги и главы книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MyrzabekovaMT_AN.pdf
  Restricted Access
Өсімдік шаруашылығы898.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.