Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/973
Title: Органикалық химия
Authors: Мұсағалиева, Н.М.
Әшірбекова, А.Қ.
Keywords: көмірсутек
алкендер
циклопарафин
спирт
карбон қышқылы
Issue Date: 2016
Publisher: С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract: Оқу құралы 5В072700 – «Азық – түлік тағамдар технологиялары», 5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиялары» мамандықтарының студенттеріне арналып, осы мамандықтардың типтік оқу бағдарламаларына сәйкестендіріліп дайындалған. Тақырыптар органикалық қосылыстардың кластарына жҥйелі тҥрде жіктелініп берілген. Органикалық химия модульді пәнді студенттердің оқу барысында ой-өрісінің дамуына, ғылыми көзқарастарының қалыптасуына, азық-түлік тағамдар және өңдеу өндірістері технологиясы саласындағы кәсіби қызметті еркін үйреніп, игеруіне бағытталған.
URI: http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/973
Appears in Collections:Книги

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MusagalievaNM_OH.pdf
  Restricted Access
Органикалық химия5.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.