3. Конференции, семинары, форумы Community home page

Browse

Collections in this community

«Абай – ақын, ойшыл, аудармашы»

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай шетел ғалымдары қатысуымен өткізілген ғылыми семинар материалдарының жинағы (2020)

«Жаңа қазақстан: тарихи сананы модернизациялау Контекстіндегі евразияның этностары мен Мәдениеттері»

«Жаңа Қазақстан: тарихи сананы модернизациялау контекстіндегі Евразияның этностары мен мәдениеттері» атты республикалық ғылыми- тәжірибелікконференцияматериалдар жинағы (24 мамыр 2022 ж.) / – Нұр- Сұлтан, С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің баспасы, 2022. – 148 б.

Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика и общество в условиях новой реальности», посвящённой 60-летию экономического факультета Казахского агротехнического исследовательского университета имени С.Сейфуллина, 25 мая 2023 год, ІІ часть

"Аграрлық сектор кәсіпорындарын трансформациялау жағдайында менеджмент пен маркетингті дамытудың заманауи трендтері" "Современные тренды развития менеджмента и маркетинга в условиях трансформации предприятий аграрного сектора" "Modern trends in the development of management and marketing in the conditions of transformation of enterprises in the agricultural sector"

Международной научно-практической конференции «Экономика и общество в условиях новой реальности», посвящённой 60-летию экономического факультета 25 май 2023 год I часть

«Жаһандану жағдайында есеп пен қаржыны трансформациялау және жаңғырту» «Трансформация и модернизация учёта и финансов в условиях глобализации» «Transformation and modernization of accounting and finance in the context of globalization»

Международной научно-практической конференции «Экономика и общество в условиях новой реальности», посвящённой 60-летию экономического факультета 25 май 2023 год I часть

«Экономиканы цифрландыру: мүмкіндіктері мен болашағы» «Цифровизация экономики: возможности и перспективы» «Digitalization of the economy: opportunities and prospects»

Международной научно-практической конференции «Экономика и общество в условиях новой реальности», посвящённой 60-летию экономического факультета 25 май 2023 год II часть

"Аграрлық сектор кәсіпорындарын трансформациялау жағдайында менеджмент пен маркетингті дамытудың заманауи трендтері" "Современные тренды развития менеджмента и маркетинга в условиях трансформации предприятий аграрного сектора" "Modern trends in the development of management and marketing in the conditions of transformation of enterprises in the agricultural sector"

Международной научно-практической конференции «Экономика и общество в условиях новой реальности», посвящённой 60-летию экономического факультета 25 май 2023 год II часть

"Экономиканы цифрландыру:мүмкіндіктері мен болашағы" "Цифровизация экономика:возможности и перспективы" "Digitalization of the economy:opportunities and prospects"