Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1542
Title: Молекулярлық генетика және генетикалық инженерия
Authors: Бекқожина, С.С.
Кочиева, Е.З.
Keywords: молекулярлық биология
молекулярлық генетика
Issue Date: 2021
Publisher: С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract: Биотехнологияның қарқынды дамуына байланысты және қазақ тілінде арнайы әдебиеттердің тапшылығын ескере отыра, аталмыш оқу - әдістемелік құралы жарыққа шығарылып отыр. Оқу - әдістемелік құралының нұсқаулары студенттер мен магистранттарға молекулалық генетика мен гендік инженерияның болашақ мамандықтарында маңызды рөл атқаратыны нақты көрсетілген. Биотехнологияның маңызды саласы бойынша дайындалған еңбек көпжылдық ғылыми-педагогикалық жұмыстың нәтижесі ретінде ұсынылады. Оқу - әдістемелік құралының биология бағытында білім алып жүрген бакалаврлар мен магистрлерге, сонымен қатар биотехнология ғылымдарымен айналысатын зерттеушілерге арналған. Оқу құралы - 5В070100 және 6M0701 - «Биотехнология»; 6В051 және 7М051 - «Биологиялық және сабақтас ғылымдар» оқу бағдарламаларына сәйкес келеді.
URI: http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/1542
ISBN: 978-601-257-336-7
Appears in Collections:Книги и главы книг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BekkozhinaSS_MG.pdf
  Restricted Access
Молекулярлық генетика және генетикалық инженерия1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.