Browsing by Author Амантаев, Б.О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
20215В080100 – Агрономия мамандығы және 6В08101– Агрономия, 6B08103 – Селекция және тұқым шаруашылығы білім беру бағдарламаларының білім алушыларына арналған дипломдық жұмыс (жоба) бойынша әдістемелік нұсқауШестакова, Н.А.; Гордеева, Е.А.; Амантаев, Б.О.; Турбекова, А.С.
20186M080100- «Агрономия» мамандығының бейіндік бағыттағы магистранттарына арналған магистрлік жобаны ресімдеу және жазу, қорытынды мемлекеттік аттестацияға тапсыруға дайындау тәртібі бойынша әдістемелік нұсқауларӘрінов, Қ.К.; Серекпаев, Н.А.; Стыбаев, Г.Ж.; Шестакова, Н.А.; Карипов, Р.Х.; Жұмағұлов, И.И.; Гордеева, Е.А.; Амантаев, Б.О.; Тұрбекова, А.С.
20216В08101 – «Агрономия», 6В08103 – «Селекция және тұқым шаруашылығы» оқу бағдарламалары және 5В080100 – «Агрономия» мамандығы бойынша студенттерге кәсіби іс-сана өту және оған есеп жазуға арналған әдістемелік нұсқау және бағдарламаШестакова, Н.А.; Гордеева, Е.А.; Жумагулов, И.И.; Амантаев, Б.О.
20217М08101 – «Танаптық дақылдардың селекциясы», 7М08102 – «Агротехнология», 7М08103 – «Жабық алаңдағы көкөніс шаруашылығы» білім бағдарламалары бойынша магистранттардың педагогикалық тәжірибесін өтуге арналған әдістемелік нұсқаулықЖyмагyлов, И.И.; Амантаев, Б.О.; Амралин, А.О.
20217М08101 – «Танаптық дақылдардың селекциясы», 7М08102 – «Агротехнология», 7М08103 – «Жабық алаңдағы көкөніс шаруашылығы» білім беру бағдарламалары бойынша магистранттардың ғылыми – зерттеу тәжірибесі туралы әдістемелік нұсқауларЖұмагұлов, И.И.; Амантаев, Б.О.; Кипшакбаева, А.А.
20218D08101 – «Ауыл шаруашылығы дақылдарының генетикасы және селекциясы», «8D08102 – Органикалық егіншілік» білім беру бағдарламалары бойынша докторанттардың педагогикалық тәжірибесі бойынша әдістемелік нұсқаулықЖyмагyлов, И.И.; Амантаев, Б.О.; Кипшакбаева, Г.А.
20218D08101 – Ауылшаруашылық дақылдарының генетикасы және селекциясы, 8D08102 – Органикалық егіншілік білім бағдарламалары бойынша докторанттардың ғылыми–зерттеу тәжірибе өту жөнінде әдістемелік нұсқаулықЖұмагұлов, И.И.; Амантаев, Б.О.; Карипов, Р.Х.
2018Бейіндік бағытындағы магистранттардың өндірістік тәжірибеден өту бойынша 6M080100-«Агрономия» мамандығына арналған әдістемелік нұсқауСтыбаев, Г.Ж.; Шестакова, Н.А.; Гордеева, Е.А.; Амантаев, Б.О.; Турбекова, А.С.; Жанбыршина, Н.Ж.
2021Методические yказания по прохождению докторантами педагогической практики по образовательным программам 8D08101 – «Генетика и селекция сельскохозяйственных кyльтyр», 8D08102 – «Органическое земледелие»Жyмагyлов, И.И.; Амантаев, Б.О.
2018Методические указания к написанию магистерского проекта, подготовке к итоговой государственной аттестации для магистрантов профильного направления специальности 6М080100 - «Агрономия»Аринов, К.К.; Серекпаев, Н.А.; Стыбаев, Г.Ж.; Шестакова, Н.А.; Карипов, Р.Х.; Жумагулов, И.И.; Гордеева, Е.А.; Амантаев, Б.О.
2021Методические указания по научно-исследовательской практике по образовательным программам 7М08101 – «Селекция полевых культур», 7М08102 – «Агротехнология», 7М08103 – «Овощеводство защищенного грунта»Жумагулов, И.И.; Амантаев, Б.О.
2021Методические указания по педагогической практике магистрантов по образовательным программам 7М08101 – «Селекция полевых культур», 7М08102 – «Агротехнология», 7М08103 – «Овощеводство защищенного грунта»Жумагулов, И.И.; Амантаев, Б.О.
2021Методические указания по прохождению докторантами исследовательской практики по образовательным программам 8D08101 – «Генетика и селекция сельскохозяйственных культур», 8D08102– «Органическое земледелие»Жумагулов, И.И.; Амантаев, Б.О.; Карипов, Р.Х.
2018Методические указания по прохождению производственной практики для магистрантов профильного направления по специальности 6М080100-«Агрономия»Стыбаев, Г.Ж.; Шестакова, Н.А.; Гордеева, Е.А.; Амантаев, Б.О.; Турбекова, А.С.; Жанбыршина, Н.Ж.
2021по написанию дипломных работ (проектов) для студентов специальности 5В080100 – «Агрономия» и образовательных программ 6B08101 –«Агрономия», 6B08102 – «Селекция и семеноводство»Шестакова, Н.А.; Гордеева, Е.А.; Амантаев, Б.О.; Турбекова, А.С.