Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/838
Title: Педагогикалық практикалардың оқу-әдістемелік кешені
Authors: Есекешова, М.Д.
Абенова, Б.Т.
Тастанбекова, Н.Д.
Keywords: психолого-педагогикалық практика
күнделік жүргізу тәртібі
Issue Date: 2014
Publisher: С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті
Abstract: Оқу-әдістемелік кешенде 5В012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша «Психологиялық-педагогикалық», «Өндірістік педагогикалық практика», «Дипломалды практикаларды» және 5В070100 «Биотехнология» мамандығының «Педагогикалық практика», түрлерін ұйымдастырудың бағдарламалары, практиканың өту барысын қадағалау кестесі, бағалау саясаты жинақталған. Оқу-әдістемелік кешен жоғары оқу орындарының кҥндізгі және сырттай оқу формасы студенттеріне, практика жетекшілеріне және әдіскерлеріне арналған.
URI: http://repository.kazatu.kz/jspui/handle/123456789/838
Appears in Collections:Книги

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EsekeshovaMD_PPOK.pdf
  Restricted Access
Педагогикалық практикалардың оқу-әдістемелік кешені711.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.